Klasztor OO. Bernardynów w Wetlinie - Św. Franciszek z Asyżu

Św. Franciszek z Asyżu

[ Miłosierdzie Boże ] [ Oficjalna strona OO. Bernardynów ]

Życie i dzieło Św. Franciszka z Asyżu

Św. Franciszek – Jan Bernardone – przyszedł na świat w 1182 roku w Asyżu w środkowych Włoszech. Urodził się w bogatej rodzinie kupieckiej. Jego rodzice pragnęli, by osiągnął on stan szlachecki, nie przeszkadzali więc mu w marzeniach o ostrogach rycerskich. Nie szczędzili pieniędzy na wystawne i kosztowne uczty, organizowane przez niego dla towarzyszy i rówieśników. Jako młody człowiek Franciszek odznaczał się wrażliwością, lubił poezję, muzykę. Ubierał się dość ekstrawagancko. Został okrzyknięty królem młodzieży asyskiej. W 1202 r. wziął udział w wojnie między Asyżem a Perugią. Przygoda ta zakończyła się dla niego niepowodzeniem i niewolą. Podczas rocznego pobytu w więzieniu Franciszek osłabł i popadł w długą chorobę.

Św. Franciszek - witraż
Św. Franciszek – witraż z kościoła w Kalnicy.

W roku 1205 uzyskał ostrogi rycerskie i udał się na wojnę, prowadzoną między Fryderykiem II a papieżem. W tym czasie Bóg zaczął działać w życiu Franciszka. W Spoletto miał sen, w którym usłyszał wezwanie Boga. Powrócił do Asyżu. Postanowił zamienić swoje bogate ubranie z żebrakiem i sam zaczął prosić przechodzących o jałmużnę. To doświadczenie nie pozwoliło mu już dłużej trwać w zgiełku miasta. Oddał się modlitwie i pokucie. Kolejne doświadczenia utwierdziły go w tym, że wybrał dobrą drogę. Pewnego dnia w kościele św. Damiana usłyszał głos: „Franciszku, napraw mój Kościół”. Wezwanie zrozumiał dosłownie, więc zabrał się do odbudowy zrujnowanej świątyni. Aby uzyskać potrzebne fundusze, wyniósł z domu kawał sukna. Ojciec zareagował na to wydziedziczeniem syna. Pragnąc nadać temu charakter urzędowy, dokonał tego wobec biskupa. Na placu publicznym, pośród zgromadzonego tłumu przechodniów i gapiów, rozegrała się dramatyczna scena między ojcem a synem. Po decyzji ojca o wydziedziczeniu Franciszek zdjął z siebie ubranie, które kiedyś od niego dostał, i nagi złożył mu je u stóp mówiąc: „Kiedy wyrzekł się mnie ziemski ojciec, mam prawo Ciebie, Boże, odtąd wyłącznie nazywać Ojcem”. Po tym wydarzeniu Franciszek zajął się odnową zniszczonych wiekiem kościołów. Zapragnął żyć według Ewangelii i głosić nawrócenie i pokutę. Z czasem jego dotychczasowi towarzysze zabaw poszli za nim.

24 lutego 1208 podczas czytania Ewangelii o rozesłaniu uczniów, uderzyły go słowa: „Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski” (Mt 10, 10). Odnalazł swoją drogę życia. Zrozumiał, że chodziło o budowę trudniejszą – odnowę Kościoła targanego wewnętrznymi niepokojami i herezjami. Nie chcąc zostać uznanym za twórcę kolejnej grupy heretyków, Franciszek spisał swoje propozycje życia ubogiego według rad Ewangelii i w 1209 roku wraz ze swymi braćmi udał się do Rzymu. Papież Innocenty III zatwierdził jego regułę. Odtąd Franciszek i jego bracia nazywani byli braćmi mniejszymi. Wrócili do Asyżu i osiedli przy kościele Matki Bożej Anielskiej, który stał się kolebką Zakonu. Franciszkowy ideał życia przyjmowały również kobiety. Już dwa lata później, dzięki św. Klarze, która była wierną towarzyszką duchową św. Franciszka, powstał Zakon Świętej Klary, zwany wtedy Zakonem Ubogich Pań (popularnie klaryski).

Św. Franciszek - ikona z krzyża
Św. Franciszek – ikona z krzyża w ołtarzu kościoła w Kalnicy.

Franciszek wędrował od miasta do miasta i głosił pokutę. Wielu ludzi pragnęło naśladować jego sposób życia. Dali oni początek wielkiej rzeszy braci i sióstr Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (tzw. tercjarstwu), utworzonemu w roku 1211. W tym też roku Franciszek wybrał się do Syrii, ale tam niestety nie dotarł i wrócił do Włoch. W roku 1217 zamierzał udać się do Francji, lecz został zmuszony do pozostania we Włoszech. Uczestniczył w Soborze Laterańskim IV. Z myślą o ewangelizacji pogan wybrał się na Wschód. W 1219 roku wraz z krzyżowcami dotarł do Egiptu i tam spotkał się z sułtanem Melek-el-Kamelem, wobec którego świadczył o Chrystusie. Sułtan zezwolił mu bezpiecznie opuścić obóz muzułmański i dał mu pozwolenie na odwiedzenie miejsc uświęconych życiem Chrystusa w Palestynie, która była wtedy pod panowaniem muzułmanów. Rok później Franciszek wrócił do Italii. Na Boże Narodzenie 1223 roku, podczas jednej ze swoich misyjnych wędrówek, w Greccio zainscenizował religijny mimodram. W żłobie, przy którym stał wół i osioł, położył małe dziecko na sianie, po czym odczytał fragment Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa i wygłosił homilię. Inscenizacją owego żywego obrazu nadał początek żłobkom i jasełkom. 14 września 1224 w La Vernie, podczas czterdziestodniowego postu przed uroczystością Św. Michała Archanioła, Chrystus objawił się Franciszkowi i obdarzył go łaską stygmatów – śladów Męki Pańskiej. W ten sposób Franciszek, na dwa lata przed swą śmiercią, został pierwszym w historii Kościoła stygmatykiem.

Franciszek aprobował świat i stworzenie, obdarzony był niewiarygodnym osobistym wdziękiem. Dzięki niemu świat ujrzał ludzi z kart Ewangelii: prostych, odważnych i pogodnych. Wywarł olbrzymi wpływ na życie duchowe i artystyczne średniowiecza. Trudy apostolstwa, surowa pokuta, długie noce czuwania na modlitwie wyczerpały siły Franciszka. Zachorował na oczy, próby leczenia nie przynosiły skutku. Zmarł 3 października 1226 o zachodzie słońca w kościele Matki Bożej Anielskiej w Asyżu. Kiedy umierał, kazał zwlec z siebie odzienie i położyć na gołej ziemi. Rozkrzyżował przebite stygmatami ręce i odszedł z psalmem 141 na ustach. Miał 45 lat. W dwa lata później uroczyście kanonizował go Grzegorz IX.

Najpopularniejszym tekstem Św. Franciszka jest „Pieśń słoneczna”. Pozostawił po sobie pisma: „Napomnienia”, listy, teksty poetyckie i modlitewne. Św. Franciszek jest patronem wielu zakonów, m. in. albertynów, franciszkanów, kapucynów, franciszkanów konwentualnych, bernardynek, kapucynek, klarysek, koletanek, tercjarzy; Włoch, Asyżu, Bazylei; Akcji Katolickiej; aktorów, ekologów, niewidomych, pokoju, robotników, tapicerów, ubogich i więźniów. W ikonografii Św. Franciszek ukazywany jest w habicie franciszkańskim, czasami ze stygmatami. Bywa przedstawiany w otoczeniu ptaków. Jego atrybutami są: baranek, krucyfiks, księga, ryba w ręku.

Modlitwy ku czci Św. Franciszka z Asyżu

Pieśń słoneczna św. Franciszka z Asyżu

Najwyższy, wszechmogący, dobry Panie,
Twoja jest sława, chwała i cześć,
i wszelkie błogosławieństwo.

Tobie jednemu, Najwyższy, one przystoją
i żaden człowiek nie jest godny
wymówić Twego Imienia.

Św. Franciszek z Chrystusem ukrzyżowanym
Św. Franciszek odtrąca stopą ziemię i obejmuje Ukrzyżowanego. Na księdze widnieje dewiza
Bóg mój – i wszystko
Obraz z kośc. OO. Bernardynów w Przeworsku
wzorowany obrazem B.E. Murillo z 1668 roku.

Pochwalony bądź, Panie mój,
ze wszystkimi Twymi stworzeniami,
szczególnie z panem bratem słońcem,
przez które staje się dzień i nas przez nie oświecasz.

I ono jest piękne i świecące wielkim blaskiem:
Twoim, Najwyższy jest wyobrażeniem.

Pochwalony bądź, Panie mój,
przez brata księżyc i gwiazdy,
ukształtowałeś je na niebie jasne i cenne, i piękne.

Pochwalony bądź, Panie mój,
przez brata wiatr i przez powietrze,
i chmury, i pogodę, i każdy czas,
przez które Twoim stworzeniom dajesz utrzymanie.

Pochwalony bądź, Panie mój,
przez siostrę wodę,
która jest bardzo pożyteczna i pokorna,
i cenna, i czysta.

Pochwalony bądź, Panie mój,
przez brata ogień,
którym rozświetlasz noc:
i jest on piękny, i radosny,
i krzepki, i mocny.

Pochwalony bądź, Panie mój,
przez siostrę naszą matkę ziemię,
która nas żywi i chowa, wydaje różne owoce
z barwnymi kwiatami i trawami.

Pochwalony bądź, Panie mój,
przez tych, którzy przebaczają dla Twej miłości
i znoszą słabości i prześladowania.

Błogosławieni ci, którzy je zniosą w pokoju,
ponieważ przez Ciebie, Najwyższy, będą uwieńczeni.

Pochwalony bądź, Panie mój,
przez naszą siostrę śmierć cielesną,
której żaden człowiek żywy uniknąć nie może.

Biada tym, którzy umierają w grzechach śmiertelnych;
Błogosławieni ci, których śmierć zastanie w Twej najświętszej woli,
albowiem śmierć druga nie wyrządzi im krzywdy.

Chwalcie i błogosławcie mojego Pana,
i dziękujcie Mu, i służcie z wielką pokorą.

Litania do Św. Franciszka z Asyżu

 • Kyrie, elejson
 • Chryste, elejson
 • Kyrie, elejson
 • Chryste, usłysz nas
 • Chryste, wysłuchaj nas
 • zmiłuj się nad nami!

 • Ojcze z nieba, Boże,
 • Synu, Odkupicielu świata, Boże,
 • Duchu Święty, Boże,
 • Święta Trójco, jedyny Boże,
 • módl się za nami!

 • Święta Maryjo, niepokalanie poczęta,
 • Święty Franciszku Seraficki,
 • Święty Franciszku, kwiecie łaski Bożej,
 • Święty Franciszku, wielki naśladowco Chrystusa,
 • Święty Franciszku, pragnący śmierci męczeńskiej,
 • Święty Franciszku, piastunie ran Chrystusowych,
 • Święty Franciszku, ozdobiony znamionami Męki Jezusowej,
 • Święty Franciszku, obdarzony mocą czynienia cudów,
 • Święty Franciszku, gorejący miłością Bożą,
 • Święty Franciszku, przepełniony miłością bliźniego,
 • Święty Franciszku, miłośniku pokory,
 • Święty Franciszku, wzorze pokuty,
 • Święty Franciszku, przykładzie posłuszeństwa,
 • Święty Franciszku, miłośniku czystości,
 • Święty Franciszku, gardzący dobrami świata,
 • Święty Franciszku, patriarcho ubogich,
 • Święty Franciszku, żywy obrazie cnót ewangelicznych,
 • Święty Franciszku, założycielu trzech zakonów,
 • Święty Franciszku, heroldzie Wielkiego Króla,
 • Święty Franciszku, pogromco szatana,
 • Święty Franciszku, filarze Kościoła katolickiego,
 • Święty Franciszku, obrońco wiary katolickiej,
 • Święty Franciszku, głoszący światu pokój i dobro,
 • Święty Franciszku, zwycięzco złości świata,
 • Święty Franciszku, odnowicielu obyczajów chrześcijańskich,
 • Święty Franciszku, drogowskazie dla błądzących,
 • Święty Franciszku, lekarzu chorych na duszy,
 • Święty Franciszku, wielki orędowniku u Boga,
 • Święty Franciszku, święty nasz Ojcze,
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, święty Ojcze Franciszku,
W: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K: Módlmy się: Boże, który przez zasługi serafickiego Ojca, świętego Franciszka, Kościół swój nową rodziną ubogacasz, użycz nam łaski, abyśmy za Jego przykładem dobrami ziemskimi gardzili, a do niebieskich pragnienia nasze skierowali. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.