Klasztor OO. Bernardynów w Wetlinie - Kościół Miłosierdzia Bożego w Wetlinie

Kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Wetlinie

[ Miłosierdzie Boże ] [ Oficjalna strona OO. Bernardynów ]
[ Kościół Św. Franciszka w Kalnicy ]

Pierwszym rzymskokatolickim obiektem sakralnym w Wetlinie była kaplica utworzona nielegalnie 28 lipca 1973 roku z szopy na drewno położonej obok zniszczonej po wojnie cerkwi, a zakupionej do rozbiórki od Nadleśnictwa Wetlina przez Ks. Antoniego Kołodzieja, proboszcza z Cisnej. Władze usiłowały zniszczyć spychaczem tę kaplicę, ale mieszkańcy pilnowali jej dniem i nocą. Starania o zakup parceli pod kościół w centrum Wetliny się nie powiodły; władze zgadzały się jedynie na budowę z dala od wsi, na zachodnim jej krańcu – tam, gdzie obecnie znajduje się cmentarz.

Stary kościół w Wetlinie
Stary kościół pw. Miłosierdzia Bożego w letni poranek.

Wobec tego 28 maja 1979 roku rozpoczęto na miejscu owej kaplicy budowę drewnianego kościoła. Prace prowadzono bez zezwolenia, które w tych czasach – realnego socjalizmu, wrogiego religii i Kościołom – było niemożliwe do uzyskania. Dzięki pomocy Bożej udało się mimo trudności szybko wybudować drewniany kościół kryty blachą, o powierzchni 70 m².

15 czerwca 1980 roku ordynariusz diecezji przemyskiej Ks. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk poświęcił kościół i powierzył go franciszkanom z prowincji Ojców Bernardynów oraz erygował parafię pw. Miłosierdzia Bożego w Wetlinie obejmującą Wetlinę, Smerek, Kalnicę i Strzebowiska.

Stary kościół w Wetlinie wnętrze
Stylowe, „bieszczadzkie” wnętrze starego kościoła.
Pocztówka z Wetliny

W latach 1984-1985 przy kościele wybudowano Franciszkański Dom Zakonny, który pełni funkcję klasz­to­ru, kancelarii parafialnej oraz domu rekolek­cyj­no-oazowego dla grup zor­ga­nizowanych i osób indywidual­nych.

Dom Zakonny i kościół na tle Hnato­wego Berda i Połoniny Wetlińskiej.
Pocztówka sprzed 2000 roku.


W 2012 roku rozpoczęto budowę nowego, murowanego kościoła. Projekt kościoła nawiązuje do tradycyjnej architektury sakralnej obszaru Bieszczadów.

Nowy kościół i Franciszkański Dom Zakonny w Wetlinie
Nowy kościół i Franciszkański Dom Zakonny.
Nowy kościół i Franciszkański Dom Zakonny w Wetlinie
Wnętrze nowego kościoła w Wetlinie
Wnętrze nowego kościoła.
Ołtarz nowego kościoła w Wetlinie
Przeniesiony ze starego kościoła otłarz z obrazem Miłosierdzia Bożego otoczonym płaskorzeźbami ze scenami z życia Matki Bożej.
Krzyż pamiątkowy Kapliczka
Po lewej: ustawiony w 2008 roku krzyż upamiętniający wysiedlonych mieszkańców Wetliny.
Po prawej: kapliczka Matki Bożej wybudowana na gruzach cerkwi Chrystusa Króla.